Choď na obsah Choď na menu
 


                                         anjelik-podopiera-sa.jpg                   

                                         

               KALENDÁRNY PLÁN PODUJATÍ V ŠKD

                   V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:
 

  

September :                   1. Privítanie prvákov.

                                2. Semaforik.

 

Október :                        1. Modlitba svätého ruženca.

                                        2.  Úcta k starším - spolupráca s učiteľmi

                                 

 

November :                   1. Akcia ,,Všetkých svätých".

                                        2. Ondrejovská veselica.

                                        3.  Adventné obdobie – advent.

 

                             ŠKOLKLUBÁČIK I

 

December :                    1. Adventné divadielko - /spolupráca s učiteľmi/

                               2. Tvorivé dielne s deťmi a ich rodičmi.

                                         3. Tradičné Vianoce u nás doma- vianočné stolovanie.

 

                                      

 

Január:                           1. Ako predchádzať chorobám beseda s lekárkou /zdrav. sestrou/.

                                        2. Zimné hry.

 

                                   

Február :                        1. Patróni našej školy sv. Cyril a Metod - projekt.

                                        2. Fašiangový ples.

 

                                          ŠKOLKLUBÁČIK II

 

Marec :                         1. Pôst v ŠKD.  Krížová cesta v ŠKD.

                                        2. Marec mesiac knihy – mija kniha.

                                        3. Súťaž ,, kresťanský otecko“ pre chlapcov.

 

                              

Apríl :                             1. Návšteva kostola " Všetkých svätých".                    

                                        2.  Deň Zeme.  

                                        3. Beseda s ochranárkou - spolupráca s učiteľmi.

 

Máj :                               1. Súťaž ,,kresťanská mamička“ pre dievčatá.

                                        2. Atletická súťaž v ŠKD.

 

Jún :                                 1.,,Junáčik“ – zábavné popoludnie pre deti.

                                  2. Deň rodiny - spolupráca s učiteľmi.

 

                                   ŠKOLKLUBÁČIK  NA  PRÁZDNINY

 

                                                       

 

                

                                  farbicky.jpg